Menu

Batolecí vzdor

1.6.2017 - Děti
Batolecí vzdor

Je to negativní chování dětí od 18 měsíce a nejčastěji do 4 let, největší vzdor právě mají děti mezi 2. a 3 rokem života. Jedná se o odmítání podstatných požadavků dospělých a projevuje se u naprosté většiny dětí, pouze se liší v intenzitě a délce trvání. Vzdor se může projevovat trucováním, výbuchy zlostí, křikem, dupáním, kopáním, válením se a v nejhorších případech až zmodráním dítěte a lapáním po dechu.
 smutná holčička
Příčiny a význam
Příčinou batolecího vzdoru je nezralá osobnost a nevyspělost nervového systému, který se ještě nedovede vyrovnat se změnami situace či zvládnout konflikt, který vzniká kvůli tomu, že dítě něco dychtivě chce, ale nedostane to. S postupem času se dítě naučí přijímat zátěž a odolávat nepříjemnostem. Vzdor je někdy označován za oprávněnou reakci dítěte, je to bouření se proti moci, kterou nad ním dospělí mají. Významem vzdoru je, že si dítě modeluje svojí povahu. Je to důležitý milník a ovlivňuje emocionální vývoj dítěte, které si začíná uvědomovat sám sebe jako samostatnou identitu a je vyjádřením nezávislosti a boje za autonomii.
 
Rodičům potýkajícím se s dítětem v období vzdoru může pomoci, pokud pochopí, že batolecí vzdor má i pozitivní význam. Lze jej vnímat jako o usilování nezávislosti. Tento vývoj autonomie má později podstatné pozitivní účely a to jsou schopnost myslet a pracovat samostatně. Často se u dětí objevuje i roztomilý, hravý a kreativní způsob vzdoru vůči dospělým.
 nešťatný chlapec
Přístup
Nejlépe je, aby byl rodič laskavý, klidný a převážně respektující pevnosti při výchově. Nejhorší, co můžete udělat je, že nastolíte pravidla a posléze rezignovaně ustoupíte. Dítěti se má zamezit v nežádoucí činnosti, při které hrozí, že sobě či jiným ublíží nebo něco zničí. Pokud ho budeme takto omezovat, dítě narazí na větší sílu než je ono samo a nezbývá mu než podřídit, ale není nuceno jednat proti své vůli.
 
Vzteklá reakce dítěte přichází obvykle v důsledku pokynu rodiče, aby něco udělalo nebo naopak přestalo dělat. Pravděpodobně se vyskytne, když je dítě hladové, rozrušené nebo unavené. Těmto situacím se dá předcházet, rodič může třeba dítěti pomoci s úklidem nebo brát na nákup jeho hračku, aby se nevzrušovalo kvůli hračkám vystavených v obchodě.
 
 
modrooký blonďáček 
 
Fungující technika proti vzdoru je, když je dítěti nabídnuta možnost volby. Tím, že je dítěti umožněno se rozhodnout, je uspokojena jeho potřeba autonomie, ve které má právě vzdor svůj původ. Tím se zvýší i jeho pocit nezávislosti, způsobilosti a převahy.
 
Negativismus se u dítěte objevuje i v případě nejukázkovější výchovy. Rodiče nemohou zabránit tomuto období v životě dítěte, jen ho může korigovat na nižší hranici. To jen záleží na tom, jak důslední budou ve výchově dítěte a jak budou zvládat stres.

Batolecí vzdor
Ohodnoťte příspěvek