Menu

Chyby rodičů

28.4.2023 - Děti


Vychovávat děti v současné době není rozhodně nijak snadné. Chyby rodičů jsou běžnou a každodenní rutinou. Současná doba je až příliš pedocentrická. To znamená, že až příliš se berou ohledy na zájmy dětí, a tak trochu se podceňují jejich povinnosti a osobní zodpovědnost. Rodič, který si nepíše s dítětem každý den úkoly je skoro brán na pranýř, přitom když se ti dříve narození ohlédnou zpět, tak si vzpomenou, že se učili až na výjimky sami a věděli moc dobře, že učení je jejich zodpovědnost. A pokud snad výsledky byly tristní, bylo zle. Ano v krajním případě dítě dostalo řemenem, což byl samozřejmě extrém, který bychom sotva nazvali následováníhodným. Ale pravdou je, že děti si uvědomovali, že se musí učit (samy), mít v pořádku věci a psát si domácí úkoly, jinak bude zle. U rodičů i učitelů. Dnešní děti se tím pranic netrápí aučitelé i rodiče nejsou vnímány jako dostatečné autority. Nastavit ostré hranice je dnes kontroverzní. Není to ohleduplné a humánní.

rodiče

 


Často v dobré víře


Takže chyby rodičů jsou časté a problém je v tom, že se těch chyb často dopouštějí v dobré víře, protože to prostě myslí dobře. Dnešní děti rozhodně nestrádají možnostmi a příležitosti, spíše jsou zavaleni přemírou podnětů, což také není dobré. Chyby rodičů patří do každé generace. Nemá smysl, aby se jimi rodiče příliš trápili, protože chybovat je lidské. Chybám, a to i těm ve výchově se zkrátka nedá vyhnout. Jde o to, abychom tyto chyby v rámci možností prostě minimalizovali.

rodina

 


  1. Nebojte se být přísní a vyžadovat od dítěte určité výkony.

  2. Nebojte se přenést velký díl zodpovědnosti na děti a neřešte jejich problémy vy

  3. Nenakládejte toho na děti příliš

  4. Nesnažte se dětem příliš usnadňovat život

  5. Mějte na děti přiměřené nároky, v tomto ohledu ovšem buďte upřímní a nemějte nereálné požadavky