Menu

Co víte o ragby – předchůdci amerického fotbalu?

28.4.2023 - Sport

Tento sport vznikl na soukromé škole v anglickém Rugby, kdy se poprvé hrál roku 1823. Anglický ragbyový svaz – Rugby Football Union – byl založen roku 1871, avšak roku 1895, když se kluby dostaly do sporu o to, zda hráči mají pobírat peníze či nikoliv, byla ustavena Rugby Football League a Rugby League se začala vyvíjet samostatně.
hráči ragby
Cíl hry
Starší ze dvou existujících forem ragby, tzv. Rugby Union, hrají dva týmy o 15 hráčích (někdy také jen sedmi). Cílem je dosáhnout co největšího počtu bodů tak, že se míč podaří dopravit za brankovou čáru soupeře a položit ho tam na zem nebo se jím trefit nad břevno mezi tyče jeho branky.
míče na ragby
Jak se ragby hraje
Zápas má dva poločasy po čtyřiceti minutách; o přestávce si mužstva vymění strany. Poločas vždy začíná výkopem ze středu hřiště, přičemž hráči soupeře zaujímají pozice na své základní čáře nebo za ní. Po výkopu se mužstvo, které má v držení míč, snaží míč dopravit do soupeřova brankoviště. Hráči s míčem běží kupředu a přihrávají si ho rukama nebo nohama do stran či zpět, nikoli však směrem dopředu. Druhé mužstvo se soupeřovy hráče pokouší zastavit a míče se zmocnit.
hra ragby
Mlýny a vhazování
Mlýn tvoří osm útočníků z každého mužstva. Tři hráči v přední řadě na každé straně se vzájemně zaklesnou rukama a rameny a doprostřed se vhodí míč. Hráči se pak míč pokoušejí patami posunout směrem dozadu ke svým spoluhráčům. Na mlýn dochází když:
§  některý z hráčů pošle přihrávku směrem dopředu nebo se míče dotkne rukou či nohou tak, že ten směřuje dopředu
§  hráč s míčem je atakován a nepustí ho ihned po dopadu na zem
§  hráč přihraje míč ve chvíli, kdy se někdo z jeho spoluhráčů nachází blíže k soupeřově brankové čáře než on sám – ofsajd
Vhazování se nařizuje, když míč překročí pomezní čáru. Hráči obou mužstev při něm vytvoří dvě rovnoběžné řady kolmo k pomezní čáře.
Hráči
ü  útočníci – mají čísla 1 až 8, účastní se mlýnů a vhazování
ü  zadáci – tito hráči stojí za mlýnem; soustřeďují se na běh s míčem a přihrávky
ü  mlýnová spojka – tento hráč se pokouší vydolovat míč ze mlýna a přihrát ho ostatním zadákům