Menu

Moderní pětiboj

20.3.2020 - Sport

Moderní pětiboj spojuje několik „moderních“ disciplín a odlišuje se tak od klasického antického pětiboje (skok daleký, hod oštěpem, hod diskem, běh a zápas), ve kterém se soutěžilo na starověkých olympijských hrách. Tento sport v sobě kombinuje technické i fyzické disciplíny a jedná se o disciplíny, které v minulosti patřily k základním požadavkům na vojáky.

Moderní pětiboj tedyzahrnuje pět disciplín – šerm kordem, plavání, jízda na koni a kombinaci střelby a běhu, která v roce 2009 nahradila přespolní běh a střelbu ze vzduchové pistole, které probíhali jako dvě odlišné disciplíny.
Šerm se skládá ze dvou částí, v první části se koná tzv. základní kolo, kde se utká „každý s každým“ na jeden vítězný zásah. Na to pak navazuje tzv. bonusové kolo, kam závodníci nastupují podle umístnění v kole základním.
V plavání musí závodníci uplavat 200 metrů volným způsobem podle pravidel plavecké federace FINA. Probíhat můžou i štafetové závody, kdy se plave 2×100 metrů.

Jízda na koni zahrnuje parkúrové skákání. Závodník musí překonat parkúr s 12 překážkami. Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníci si je vybírají losem a s koněm se mohou seznámit 20 minut před začátkem závodu. Všechny chyby či překročení časového limitu jsou penalizovány ztrátou bodů.

Kombinovaná část: střelba + běh spojuje dvě disciplíny – střelbu z laserové pistole a běh. Celková délka tratě je 3200 metrů a je rozdělena do čtyř osmisetmetrových úseků, před každým z nich závodníci absolvují střelbu na terč, který je vzdálený 10 metrů.

Výkony v jednotlivých disciplínách jsou hodnoceny podle bodovacích tabulek a sčítají se dohromady. Závodník, který na konci získá nejvyšší počet bodů, se stává celkovým vítězem.

Mezi naše nejúspěšnější závodníky patří David Svoboda, který získal zlatou medaili na Letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012. Dalšími úspěšnými českými pětibojaři jsou také Ondřej Polívka a Natálie Dianová. Světově známými sportovci jsou také například Alexander Lesun z Ruska, který vyhrál olympijské hry v loňském roce v Riu či Tymoščenko z Ukrajiny.