Menu

Nejvyšší čas!

6.2.2023 - Nezařazené


Vážení páni uÄitelé, vážené paní uÄitelky. Teprve jste vydávali pololetní vysvÄ›dÄení a už je nejvyšší Äas pÅ™emýšlet o tom, kam vzít své žáÄky „nezbeÄáÄky“ na Å¡kolní výlet. Každý, kdo má za sebou pár let uÄitelské praxe, dobÅ™e ví, že organizovat dÄ›tem volný Äas je mnohem nároÄnÄ›jší než vlastní výuka. I když jsou dnes metody práce ve Å¡kolství naprosto odliÅ¡né, než jak je znávaly pÅ™edchozí generace, pÅ™ece jen je stále mnohem jednoduší sjednat si řád a pořádek ve třídÄ› pÅ™i klasické výuce, než pÅ™i pobytu mimo Å¡kolu.

OdpoÄinkový pobyt nejen pro vaÅ¡e žáky

A protože vaÅ¡i situaci velmi dobÅ™e chápeme, rozhodli jsme se pÅ™ipravit pro vás Å¡kolní výlety, na které budete dlouho vzpomínat nejen vy, ale pÅ™edevším dÄ›ti. A samozÅ™ejmÄ› pÅ™edpokládáme a doufáme, že pouze v kladném slova smyslu. Rozhodli jsme se proto nabídnout vám i vaÅ¡im dÄ›tem výlet ve velmi podnÄ›tném atraktivním prostÅ™edí severní Moravy, který rozhodnÄ› zaujme nejen dÄ›ti, ale i vás. A navíc – o vaÅ¡e dÄ›ti se dokonale postaráme a zabavíme je tak, abyste si mohli výlet užívat a i pÅ™i pobytu s dÄ›tmi na chvíli vypnout.